Symposium 2016: “Darmkanker op leeftijd”

Datum
Dinsdag 19 januari 2016

Locatie
Theater de Veste
Vesteplein 1
2611 WG Delft
Tel. 015 2131523

Bereikbaarheid
Theater de Veste is gelegen vlakbij NS-station Delft Centraal. Parkeren is mogelijk in garage Zuidpoort naast het theater.

Doelgroep
Het symposium is bedoeld voor maag-darm-leverartsen, (oncologisch) chirurgen, internisten, assistenten, ouderengeneeskundigen en andere gastrointestinaal geïnteresseerde specialismen.
 

Bericht van de voorzitter

Dames en heren,

Voor u ligt het programma van alweer het 6e BG-congres.

Zoals u weet behandelt het BG-congres steeds een veel voorkomend alledaags gastrointestinaal onderwerp. Hierbij proberen we met enige humor een interactieve sfeer te creëren en zullen ook dit jaar de sprekers garant staan om de nodige knuppels in het hoenderhok te gooien. Doelgroepen zijn maag-darm-lever artsen, chirurgen, internisten, geriaters, huisartsen, arts-assistenten en andere geïnteresseerden. De laatste edities hadden we een kleine vierhonderd bezoekers.

Ook dit jaar mag u dit congres niet missen.

Als onderwerp hebben we gekozen voor “darmkanker op oudere leeftijd, nieuwe inzichten”. Ouderen vormen een snelgroeiend segment van de bevolking en tachtig- en negentigjarigen met darmkanker zijn een vast onderdeel geworden van de alledaagse gastrointestinale praktijk. Het moge duidelijk zijn dat de oudere populatie een heterogene groep betreft. Zowel het optreden als de ernst van het toenemend tekortschieten van fysiologische systemen, zoals die bij veroudering optreden wisselt van individu tot individu. Daarin ligt voor ons als dokters een uitdaging.

In vier sessies willen wij u meenemen langs een heel spectrum van relevante vragen. Wat is de oudere mens? Is preventieve screening zinvol? Wat te doen als ouderen darmkanker hebben? Moet dan alles? Wat willen ze zelf? Hoe kom je samen tot de beste behandeling? Als je behandelt, dan ook neoadjuvant? En hoever ga je bij gemetastaseerde ziekte? Maak je een stoma of niet? Wat zijn eigenlijk de uitkomsten van chirurgie? Is adjuvante behandeling te overwegen? Komen patiënten weer terug op hun oude niveau? Moeten we ze vervolgen? Gaan we ouderdom in de toekomst anders benaderen?

Kortom het wordt weer een prachtig congres waar u bij moet zijn.

Graag tot 19 januari.


CONTENT NOT FOUND

Programma, 8:00 - 18:00 uur

“Why bother?”

De oudere mens
Bevolkingsonderzoek coloncarcinoom
Is screening zinvol?
Kosteneffectiviteit colonscreening

“Balancing scales”

Darmkanker op de oudere dag
Als er darmkanker is vastgesteld, moet dan alles?
Shared decision making
Endoscopische behandeling vroegcarcinoom

“Just do it”

Neoadjuvante behandeling
Chirurgische behandeling: stoma anastomose?
Hoe ver ga je bij de oudere patiënt?
Uitkomsten behandeling colorectaal carcinoom

“After life”

Adjuvante therapie
Patiënt outcome: 1 jaar na curatieve therapie
Nut van surveillance coloscopieën
Waar hapert het genoom op leeftijd

Bekijk het gehele programma »

Ochtendprogramma

Dia's
08:00 - 09:00

Ontvangst & registratie

09:00 - 09:10

Opening

Dr. J.W. Dekker, gastrointestinaal chirurg

09:10 - 10:30

1e sessie: “Why bother?”

Voorzitters:
Prof. dr. C. Mulder, hoogleraar MDL
Prof. dr. L. Stassen, chirurg

09:10

De oudere mens

Dhr. H.A.A.M. Maas, geriater

09:25

Bevolkingsonderzoek coloncarcinoom voor de oudere patiënt

Mw. prof. dr. E. Dekker, hoogleraar Gastro-Intestinale Oncologie

09:40

Is screening zinvol (bij de oudere patiënt)?

Prof. dr. J.A. Roukema, oncologisch chirurg en hoogleraar kwaliteit van leven

09:55

Kosteneffectiviteit colonscreening

Dhr. D. Pons, directeur DSW zorgverzekeraar

10:10

Discussie

10:30 - 11:00

Koffiepauze

11:00 - 12:15

2e sessie: “Balancing scales”

Voorzitters:
Dhr. H.A.A.M. Maas, geriater
Prof. dr. R. Tollenaar, hoogleraar chirurgie/chirurg

11:00

Darmkanker op de oudere dag

Mw. dr. D. Roos, gastrointestinaal chirurg

11:15

Als er darmkanker is vastgesteld, moet dan alles?

Dhr. B. Keijzer, verpleeghuisarts/filosoof

11:30

Shared decision making

Prof. dr. A.M. Stiggelbout, hoogleraar medische besliskunde

11:45

Endoscopische behandeling vroegcarcinoom

Prof. dr. J.C.H. Hardwick, hoogleraar MDL

12:00

Discussie

12:15 - 13:30

Lunchpauze

Middagprogramma

Dia's
13:30 - 14:50

3e sessie: “Just do it”

Voorzitters:
Dr. F. Nagengast, MDL-arts
Dr. P.J. Tanis

13:30

Neoadjuvante behandeling bij de oudere patiënt?

Dr. G. Beets, hoogleraar chirurgische oncologie

13:45

Chirurgische behandeling: stoma anastomose?

Mw. drs. H. Snijders, chirurg i.o.

14:00

Hoe ver ga je bij de oudere patiënt?

Prof. dr. C. Verhoef, hoogleraar chirurgie

14:15

Uitkomsten behandeling colorectaal carcinoom bij ouderen

Prof. dr. R. Tollenaar, hoogleraar chirurgie/chirurg

14:30

Discussie

14:50 - 15:15

Theepauze

15:15 - 17:00

4e sessie: “After life”

Voorzitters:
Mw. dr. M. Bos, internist-oncoloog
Dr. D.D.E. Zimmerman, chirurg

15:15

Adjuvante therapie

Mw. dr. J. Portielje, internist-oncoloog

15:30

Patiënt outcome: 1 jaar na curatieve therapie

Prof. dr. H.J.T. Rutten, chirurg

15:45

Follow up - het nut van surveillance coloscopieën bij de oudere patiënt

Mw. dr. M. Spaander, MDL-arts

16:00

Waar hapert het genoom op oudere leeftijd?

Prof. dr. J.C. Clevers, hoogleraar moleculaire genetica

16:30

Discussie + afsluiting

17:00

Borrel


Participanten

Dr. G. Beets, hoogleraar chirurgische oncologieAntoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
Mw. dr. M. Bos, internist-oncoloogReinier de Graaf Groep, Delft
Prof. dr. J.C. Clevers, hoogleraar moleculaire genetica, directeur researchPrinses Maxima Centrum voor pediatrische oncologie, Utrecht
Mw. prof. dr. E. Dekker, hoogleraar Gastro-Intestinale OncologieAMC-UvA, Amsterdam
Dr. J.W. Dekker, gastrointestinaal chirurgReinier de Graaf Groep, Delft
Prof. dr. J.C.H. Hardwick, hoogleraar MDLLUMC, Leiden
Dhr. B. Keijzer, verpleeghuisarts/filosoof
Dhr. H.A.A.M. Maas, geriaterTweesteden Ziekenhuis, Tilburg
Prof. dr. C. Mulder, hoogleraar MDLVumc, Amsterdam
Dr. F. Nagengast, MDL-artsRadboudumc, Nijmegen
Dhr. D. Pons, directeur zorgverzekeraarDSW, Schiedam
Mw. dr. J. Portielje, internist-oncoloogHagaZiekenhuis, Den Haag
Mw. dr. D. Roos, gastrointestinaal chirurgReinier de Graaf Groep, Delft
Prof. dr. J.A. Roukema, oncologisch chirurg en hoogleraar kwaliteit van levenTilburg University, Tilburg
Prof. dr. H.J.T. Rutten, chirurgCatharina Ziekenhuis, Eindhoven
Mw. drs. H. Snijders, chirurg i.o.Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
Mw. dr. M. Spaander, MDL-artsErasmus MC, Rotterdam
Prof. dr. L. Stassen, chirurgMUMC, Maastricht
Prof. dr. A.M. Stiggelbout, hoogleraar medische besliskundeLUMC, Leiden
Prof. dr. R. Tollenaar, hoogleraar chirurgie/chirurgLUMC, Leiden
Prof. dr. C. Verhoef, hoogleraar chirurgieErasmus MC, Rotterdam
Dr. D.D.E. Zimmerman, chirurgElisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg