Doelstellingen

De stichting BG is opgericht ter bevordering van samenwerking en integratie van de specialismen maag-darm-lever ziekten en de gastro-intestinale chirurgie.

De stichting BG stelt zich ten doel iedere twee jaar een nationaal symposium te organiseren in Delft over een gastrointestinaal onderwerp.

De stichting BG richt zich op gastrointestinale onderwerpen die in de alledaagse praktijk frequent voorkomen.

De stichting BG organiseert het tweejaarlijkse symposium bij voorkeur in de maand januari.


Organisatie

De stichting BG is opgericht in 2004 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27270397.

De stichting BG heeft 9 leden.
 

Voorzitter

Dr. J.W. Dekker
Gastrointestinaal chirurg
Reinier de Graaf Groep, Delft

Secretaris

Dr. C.W. Bolwerk
MDL arts
Reinier de Graaf Groep, Delft

Penningmeester

Dr. B.J. Veldt
MDL-arts
Reinier de Graaf Groep, Delft

Lid

Dr. T.M. Karsten
Gastrointestinaal chirurg
CMA locatie OLVG, Amsterdam

Lid

Prof. Dr. L.P.S. Stassen
Gastrointestinaal chirurg
MUMC, Maastricht

Lid

Dr. S. Festen
Gastrointestinaal chirurg
CMA locatie OLVG, Amsterdam

Lid

Dr. D. Roos
Gastrointestinaal chirurg
Reinier de Graaf Groep, Delft

Lid

Drs. W. Erkelens
MDL-arts
Gelre ziekenhuis, Apeldoorn

Lid

Dr. P.W. de Graaf
Gastrointestinaal chirurg
Reinier de Graaf Groep, Delft